Furlans dal Gurizan

Furlans dal Gurizan

Taule taronde a Lucinîs

Ai 4 di Avrîl dal 2016, te suaze des manifestazions pe Fieste de Patrie dal Friûl, Us invidìn te Sale civiche di Lucinîs, aes 8.30 di sere, par una “taule taronde” cun ospits di gale sul teme “POLITICHIS PE TUTELE E VALORIZAZION DE LENGHE E CULTURE FURLANE IN Dì DI VUÊ”.
Si resonarà sul Friûl di cumò in rapuart a chel che al à viodût nassi dal bas il Moviment Friûl.
Ospits: Adrian Cescje e Marco De Agostini dal Moviment Friûl, il president de Assemblee dai Comuns di Lenghe Furlane Diego Navarria e il conseîr regjonâl Claudio Violino.

3 Avril Lucinîs